درسنامه درس هشتم (نمازهای یومیه – اهمیت نماز)

درسنامه درس هشتم (نمازهای یومیه – اهمیت نماز)

اهداف آموزشی:  

بیان تعداد نمازهای یومیه و اوقات آنها.

تبیین اهمیت نمازهای یومیه. 

افزایش شناخت نسبت به وظایف شرعی.

 

اهداف رفتاری: 

رعایت اوقات نمازها.

بجاآوردن مرتب نمازهای یومیه.

تقرب و عبادت آگاهانه.

 

دانلود فایل pdf درسنامه درس هشتم (نمازهای یومیه – اهمیت نماز)

آیکون پی دی اف

درسنامه درس هفتم (غسل)

درسنامه درس هفتم (غسل)

اهداف آموزشی:  

کیفیت انجام غسل ها و احکام آنها.

بالا بردن سطح آگاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی.

آشنایی با اقسام انجام غسل.

 

اهداف رفتاری: 

انجام صحیح انواع غسل ها و رعایت احکام آنها.

انجام صحیح وظایف شرعی.

 

دانلود فایل pdf درسنامه درس هفتم (غسل)

آیکون پی دی اف

درسنامه درس ششم (وضو(1))

درسنامه درس ششم (وضو(1))

اهداف آموزشی:  

بیان احکام وضو.

آشنایی با معنای وضو و کیفیت وضو.

بالا بردن سطح آگاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی.

 

اهداف رفتاری: 

انجام صحیح کیفیت وضو.

فراگیری صحیح وظایف شرعی.

حرکت به سمت تکامل روحی و معنوی.

 

دانلود فایل pdf درسنامه درس ششم (وضو(1)

آیکون پی دی اف

درسنامه درس پنجم (مطهرات (1))

درسنامه درس پنجم (مطهرات (1))

اهداف آموزشی:  

احکام آب و چگونگی پاک کنندگی آن.

شناخت انواع مطهرات.

بالا بردن سطح آگاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی.

 

اهداف رفتاری: 

تشویق و ترغیب به تحصیل پاکی ظاهری و باطنی.

تطهیر درست ظروف، فرش، لباس های نجس با آب.

دانلود فایل pdf درسنامه درس پنجم (مطهرات(1))

آیکون پی دی اف

درسنامه درس چهارم (نجاسات)

درسنامه درس چهارم (نجاسات)

اهداف آموزشی:  

بیان احکام شک در آب ها.

شناخت  اقسام آبهای مطلق و احکام مربوط به هرکدام.

شناخت  آب مضاف و احکام مربوط به آن.

بالا بردن سطح آگاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی.

 

اهداف رفتاری: 

رعایت احکام اقسام آبهای مطلق درعمل.

استفاده نکردن از آب مضاف جهت طهارت، وضو و غسل.

 

دانلود فایل pdf درسنامه درس چهارم (نجاسات)

آیکون پی دی اف

آب ها

آب ها

اهداف آموزشی:  

بیان احکام شک درآب ها.

شناخت  اقسام آب های مطلق و احکام مربوط به هر کدام.

شناخت  آب مضاف و احکام مربوط به آن.

بالا بردن سطح آگاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی.

اهداف رفتاری: 

رعایت احکام اقسام آب های مطلق در عمل.

استفاده نکردن از آب مضاف جهت طهارت، وضو و غسل.

دانلود فایل pdf درسنامه درس سوم (آب ها)

آیکون پی دی اف

تقلید 1

تقلید 1

اهداف آموزشی:  

آشنایی با احکام تقلید و اقسام تقلید.

راهنمایی افراد در به دست آوردن وظایف شرعی خود.

بالا بردن سطح آگاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی.

اهداف رفتاری:

انتخاب تقلید از اعلم بعنوان راه بدست آوردن احکام دین.

فراگیری و عمل به وظایف شرعی خود.

پرورش روحیه تعبد آگاهانه دینی.

دانلود فایل pdf درسنامه درس دوم (تقلید 1 )

%d8%a2%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86-%d9%be%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81

جایگاه احکام در اسلام

جایگاه احکام در اسلام

اهداف آموزشی:  

بیان اقسام احکام. 

تفهیم جایگاه احکام در اسلام.

راهنمایی نسل نوجوان در زمینه انجام وظایف شرعی.

 

اهداف رفتاری: 

عمل به احکام پنجگانه اسلام.

پرورش روحیه تعبّد آگاهانه. 

دانلود فایل pdf درسنامه درس اول(جایگاه احکام در اسلام)

%d8%a2%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86-%d9%be%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81

نماز

نماز :مهمترين اعمال ديني و رکن واساس و ستون دين است ،و در روايات است که در روز  قيامت اول به بررسي نماز انسان ميپردازند،اگر مورد قبول واقع شد ساير عبادات هم (در صورت واجب الشرايط قبول بودن )پذيرفته ميشود،و اگر نماز انسان در بارگاه خداوند مقبول واقع نشود،ساير عبادات هم رد ميشود.نماز بهترين اعمال نزد خداوند ،و آخرين وصيت تمامي پيامبران بوده است. ادامه مطلب

احکام(محرمات)

احکام(محرمات)

محرمات

محرمات يعني آنچه که انجام آن حرام است و هر مکلفي موظّف به ترک آن ميباشد وارتکاب آن موجب عذاب  وعقاب پروردگاراست.

در اين بخش به صورت ساده وخلاصه وفهرست وار،محرمات الهي را ذکر ميکنيم ،بدان اميد که پسران ودختراني که به بلوغ  شرعي ميرسند از آنها دوري نمايند.

اگرچه بعضي از محرمات الهي بسيار معروف و بر همگان معلوم است ولي ذکر فهرست گونه اي از آنها خالي از فايده نميباشد. ادامه مطلب