گروه من در تابستان(2)

گروه من در تابستان(2)

در این فصل نباید از کلاس های فوق العاده غافل شد. اوقات فراغت مخاطبین آن ها را به سمت بیکاری سوق می دهد و شما موظف هستید این جای خالی را با برنامه های خوب و منسجم پر کنید و کلاس های علمی و مهارتی قسمتی از برنامه هاست. ادامه مطلب

گروه من در تابستان(1)

گروه من در تابستان(1)

در این فصل با توجه به اوقات فراغت نوجوانان می توان برنامه های بسیاری را برنامه ریزی نمود و همین مسئله منجر به حضور حداکثری اعضاء در ایام هفته می شود و متوجه خواهید شد که ارتباط و صمیمیت شما سرگروه محترم با اعضاء قوی تر شده و این موضوع هم در نهایت به انسجام گروه ختم خواهد شد، پس اولین ارمغان تابستان همین است، انسجام گروه. ادامه مطلب

نشاط

نشاط

برای جذب حداکثری، برنامه های متنوع و جذاب باید برگزار نمود. البته باید توجه داشت که حلقه های موجود نیز می توانند از این برنامه ها استفاده نمایند تا ایجاد نشاط برای این حلقه ها هم در نظر گرفته شود. ادامه مطلب

تعالی

تعالی

فصل تابستان رسیده و میخواهم گروهم را با برنامه هایی به تعالی برسانم و ارتقاء دهم. چه کنم؟ چه برنامه ای برایشان داشته باشم تا به این مهم دست یابم، تا خدایی نکرده وقت متربیان در مجموعه تلف نشود؟ ادامه مطلب

فصل تعالی و نشاط

فصل تعالی و نشاط

دوره های تابستان برای دو گروه برنامه ریزی می شود:

  1. نیروهای موجود
  2. نیروهای جدید الورود

ادامه مطلب

افتتاحیه

افتتاحیه

قبل از شروع دوره تابستانه چند کار را باید به صورت جدی انجام داد.

افتتاحیه:حتما قبل از شروع دوره افرادی را که ثبت نام کرده اند ، فرا بخوانید و افتتاحیه ای برگزار کنید، ادامه مطلب

ثبت نام کلیه اعضاء در دوره تابستانه

ثبت نام کلیه اعضاء در دوره تابستانه

قبل از شروع دوره تابستانه چند کار را باید به صورت جدی انجام داد.

ثبت نام کلیه اعضاء در دوره تابستانه: باید تمامی اعضاء در دوره ثبت نام نمایند و برای هرکدام پرونده ای جدا ثبت شود تا مراحل گذرانده شده و مسیر به دست آوردن مهارت و یا رشد او در پرونده ثبت شود. ادامه مطلب

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

قبل از شروع دوره تابستانه چند کار را باید به صورت جدی انجام داد.

 

اطلاع رسانی: این اطلاع رسانی شامل دو بخش می شود، یکی برای خانواده ها و دیگری برای نوجوانان و دانش آموزان محله که دیگر زمان فراغت آن ها فرا رسیده و بهترین فرصت است که به مسجد بیایند. می توانید کار اطلاع رسانی را با نصب بنر و یا پلاکاردی و توضیح برنامه ها در آن انجام دهید و یا برگه هایی را چاپ کرده و در منازل محل بیندازید تا اطلاع رسانی دقیق تر باشد. برای اطلاع رسانی به خانواده ها نیز می توانید با حضور پیدا کردن در جلوی درب منزل نوجوانان گروهتان آن ها را از وجود برنامه های جذاب و مهارتی و معرفتی آگاه کنید که این کار حسن دیگری نیز دارد، اگر خانواده هایی بخواهند به مسافرت بروند و فرزندشان را هم بخواهند با خود ببرند، بعد از مطلع شدن سعی می کنند برنامه خود را با دوره تابستانه شما هماهنگ کنند و در فرصت های مغتنم دیگری به مسافرت بروند تا نوجوانشان از این برنامه ها نیز عقب نماند.

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برای برنامه ریزی و اجرای دوره تابستانه یک کارگروه تشکیل دهید. (این قسمت ها را با فرمانده پایگاه بخوانید و مرور کنید تا دوره تابستانه جذابی داشته باشید) ساعت ها قبل از شروع آن بنشینید برنامه ریزی کنید و اهداف و سیاست ها را تبیین کنید.

به نمونه ای از این برنامه ریزی توجه کنید: ادامه مطلب

تابستان

تابستان

تابستان

این اسم شور و نشاط خاصی را حکم فرما میکند، تابستان. فصلی است که نوجوانان با شنیدن نام آن خوشحال می شوند. عده ای برنامه هایی از قبیل: کلاس های هنری و درسی و فوق برنامه برای خود تدارک می بینند. عده ای قصد دارند که سرکار بروند و به تجربیات خود اضافه کنند و عده ای هم برنامه خاصی ندارند. هوا گرم است و این گرما بر روی بچه ها تاثیر می گذارد، احساس می شود جنب و جوش آن ها دو برابر شده و لحظه ای آرامش ندارند. ادامه مطلب